Akce v roce 2015

Všem jednotám župy Ještědské

Nazdar sestry a bratři!

Začaly prázdniny, to je doba klidu v našich tělocvičnách, odpočinku po celoroční práci, ale také doba příprav na budoucí činnost v druhé polovině letošního roku.
Plánujeme několik důležitých akcí a považujeme za nutné Vás o nich předběžně informovat a upozornit na vybrané termíny.

Noc sokoloven – akce, která se bude pořádat v sokolovnách po celé republice.
Předpokládáme, že ji uspořádáme v Chotyni v termínu 10. září, čtvrtek.
Sejdeme se tam navečer po práci a společně se pobavíme –
– hlavním programem bude promítání záznamů z letošních sletů
v Brně a Plzni, případně i vyprávění o letošní světové
gymnaestrádě v Helsinkách v červenci letošního roku, které se
zúčastní i cvičenci naší župy.
Tam, kde mají svou sokolovnu, navrhujeme uspořádat vhodnou
formou atraktivní zábavu pro děti spojenou případně
s přenocováním v sokolovně.

Sokolské setkání tří žup našeho kraje na Malé Skále – termín 3. října.
V programu budou zařazeny různé sportovní aktivity a soutěže
jednotlivců i družstev všech účastníků bez rozdílu věku. Každý účastník si bude moci vybrat podle svých možností a svého zájmu.
Na Malé Skále nabídneme malé i větší turistické trasy v krásném prostředí Suchých skal, Vranova a okolí Jizery.
Upozorňujeme i na možnost návštěvy muzea na Malé Skále,
a především – bude to velké sokolské setkání lidí stejné
krevní skupiny!

Večer sokolských světel – opakování úspěšné akce z minulého roku. Tento
„večer“ by měl být vzpomínkou na sestry a bratry, kteří se
nedočkali svobody, za kterou položili své životy. Tato akce je
pořádána především pro děti – pouštění osvětlených lodiček,
spojené s krátkým vysvětlením a navozením atmosféry se loni
ukázalo jako nosné a v celé republice se ho zúčastnilo asi 1500 dětí
i dospělých. Tam, kde nemají přístup k tekoucí vodě je možné
vymyslet náhradní program s rozsvícením světel na památných
místech, u pomníků a desek a pod.
Památným dnem Sokola byl vybrán 8. říjen – den popravy sokolů
v Mauthausenu – je třeba proto uspořádat tuto akci buď přímo
osmého, nebo podle možností v datu co nejbližším.

Všechny tyto akce budou včas oznámeny se všemi náležitostmi, které pozvánka vyžaduje – čas, termín atd. Dnešní pozvánka je pouze předběžná a posíláme ji proto už teď, abyste s termíny počítali a pokud možno se na ně připravili. Nový cvičební rok by měl začít se vší parádou a připravované akce by měly rozjet podzimní program v našich jednotách.
Nazdar!

Vít Prokop – náčelník Vlasta Landová – starostka Jarina Žitná – náčelnice
……. a ještě jedna pozvánka