Doškolení cvičitelů všestrannosti

Doškolení cvičitelů se bude konat v sobotu 3. 12. v Turnově. Více na pozvánce.