SokolGym – Sokolské Brno 2022

Župa Ještědská se velké mezisletové akce SokolGym – Sokolské Brno – zúčastnila v počtu 102 cvičenců ve skladbách Spějme dál, Optimistky a Rocková symfonie.